ตัวแทนจำหน่าย ภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้

เชียงใหม่
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บิ๊กเบิ้มซาวด์ 49/2  หมู่4  ต.เวียง  อ.ฝาง  เชียงใหม่  50110 (053) 453-214
(053) 451-702
(053) 451-424
เซ็นทรัล อะไหล่ 221-223 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300 (053) 252-531
(053) 252-532
(053) 234-049
ไท้ง่วนฮง 43 ถนนราชดำเนิน (ตรงข้ามวัดหมื่นล้าน) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ (053) 278-403  
บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด 193/31 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่  50000 (053) 221-463
(053) 225-820
(053) 215-221
บริษัท รุ่งเกียรติ กรุ๊ป จำกัด 81  ถ.สามล้าน  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 085-327-4589  
บริษัท อมรอิเลคโทรนิคส์ เชียงใหม่ จำกัด 310  ถ.มณีนพรัตน์  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 053-404 281-2
085-488 0178
053-404 352
บิวตี้ อิเลคทรอนิค 20/2 ถ.ราชวงศ์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 (053) 233-927 (053) 252-143
บิวตี้กรุ๊ป 27 ถ.ราชวงศ์   อ.เมือง  เชียงใหม่  50300 (053) 234-861  
ปรีชา อีเลคโทรนิคส์   ( สี่แยกสันป่าข่อย ) 180 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 084-043-8533
(053) 261-933
(053) 241-430
 
โปลีอีเลคทรอนิค ซัพพลาย 91-93 ซ.พงษ์สุวรรณ(โปลี) ถ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่  50000 (053) 211-980 (053) 216-563
พิพัชอีเล็คโทรนิคส์ 169/2 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (053) 233-589  
รวมมิตรซาวด์ 55/2 หน้าวัดป่าเป้า  ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่  50000 (053) 214-454  
ร้าน ปรีชา ซัพพลาย (2005) 60 ซ.4 ถ.สุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างเผือก อิเล็คทรอนิกส์ 154 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200  (053)214-080  
เชียงราย
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอราวัณสเตอริโอ 215-216 ม.18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 (053) 711-246 (053) 712-512
สหอีเล็คโทรนิคส์ 869/164 ถ.พหลโยธิน (เยื้อง บ.ต.ท.) อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 (053) 712-483
(053) 713-236
(09) 158-0736
(053) 712-483
เอเซียอิเล็กทรอนิคส์ 223/1-2 ม.18  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  57000 (053) 719-370
0-1231-0619
(053) 740-137
ศูนย์บริการชุมพลอิเลคโทรนิกส์ สาขาเชียงราย 750/3  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ตำบลเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย (053) 740-016
(01) 992-1166
(053) 740-019
ตาก
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บุญสวัสดิ์ ซาวด์ ร้าน 146-148  ถนนจอมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000 0-5551-3390 
0-6674-5194
 
ดาเทรดเซ็นเตอร์ 18/41 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก  จ.ตาก  63000 (055) 512-271 (055) 512-271
นครสวรรค์
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ชะวารากิจ 279 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 (056) 212-280 (056) 212-970
เกียรติวิทยุ 13 ถ.เวสสุวรรณ์ อ.เมือง นครสวรรค์  60000 (056) 222-468  
แพร่
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
หน่องอิเลคทรอนิคส์ 145/3 ยันตรกิจโกศล  จ.แพร่  54000 (054) 523-165
(01) 716-5929
(01) 472-1207
(054) 621-191
พิจิตร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ร้าน ตามซาวด์ 27/1 ต.แดงทองดีเหนือ อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  66110 (056) 621-356
(056) 621-199
(056) 621-242
สากลโทรทัศน์ 1/9  ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 (056) 611-634  
วินัยซาวด์ 48 ถ. รัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะพานหิน พิจิตร  66110 (056) 662-287
(056) 623-936
 
เพชรบูรณ์
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ฟิวเจอร์ - เทคนิค 19/1-2  ถ.เพชรเจริญ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์   จ.เพชรบูรณ์  67000 (056) 725-831  
เสียงทองมอเตอร์ 292/6 ถ.รณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  67110 (056) 703-075 (056) 701-529
อดิศรวิทยุโทรทัศน์ 131/8 ถ.ศึกษาเจริญ อ.เมือง  เพชรบูรณ์  67000 (056) 722-607  
เอดิสันมอเตอร์ 5/5 ถ.ทิพย์ภักดี   อ.หล่มสัก   เพชรบูรณ์  67110 (056) 704-268  
ธานินทร์อีเลคโทรนิคส์ 166/4  ถ.รณกิจ อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67110 (056) 701-611  
พะเยา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอส.เอ็น อีเลคโทรนิคส์ 
(ร้านเบญจา)
1/5 ถ.ประเทศอุดรทิศ อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 (054) 481-895
(089)191-2473
 
พิษณุโลก
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ราชาวิทยุการไฟฟ้า 
( ราชา1ริมน้ำ )
175-176 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 (055) 258-039
(055) 241-011
(055) 241-163
(055) 244-065
ราชาวิทยุการไฟฟ้า 
( ราชา1ริมน้ำ )
175-176 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 (055) 258-039
(055) 241-011
(055) 241-163
(055) 244-065
ราชาเทคโนโลยี 
( ราชา 3 )
110/9-10 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 (055) 219-773
(055) 241-931
(055) 259-412
(055) 243-991
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 266/5  ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 (055) 211-614
(055) 210-883
(089) 6389001
055-211624
055-211628
ราชาอะไหล่ 57/69-70   ถ.พระองค์ดำ   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 (055) 303-404 (055) 303-405
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอ
การไฟฟ้า (ราชาริมน้ำ)
260-261  ถ.พุทธบูชา  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000 (055) 258-835 (055) 225-086
สหราชา อิเลคทรอนิคส์ 59/2-4 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 05-521-8523  
05-521-8524
(055) 218-542
ลพบุรี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป บจก. 353-354 ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง  ลพบุรี  15000 (036) 412-390
(036) 610-832
(036) 412-390
บริษัท วีดีโอคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด 26/7-8  ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 (036) 413-076 (036) 413-076
ร้านแหลมทองไอที 12/128 ถ ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (036) 471-721
(036) 471-397
 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด 229/129-132 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 (036) 424-010  
ลำปาง
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ลำปางซาวด์เซ็นเตอร์ 21-23   ถ.บุญวาทย์    ต.หัวเวียง อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000 (054) 224691
(054) 218-051
(054) 323-933
ไพศาลอิเลคโทรนิค 249 ถ.ทิพย์ช้าง  ต.สวนดอก อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100 (054) 323911
(054) 323922 
0-1882-2289
(054) 323-933
ร้าน ชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ 355/46 ถ.บุญวาทย์(ดวงรัตน์) ต.สวนดอก อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100

(054) 323-445
(054) 323-446

(054) 230-363
(054) 323-299
ลำพูน
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เพชรเจริญ 22 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมือง  ลำพูน  51000 (053) 510-457
(053) 560-227
 
สุโขทัย
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ธงชัยเซอร์วิส  สุโขทัย 8  ถ. ลิไท     อ. เมือง   สุโขทัย  64000 (055) 612-025
01-532-3299
(055) 611-737
เอดิสัน (ช่างหลวง) 22/66 ถ.สิงห์วัฒน์ ตลาดอาจารย์มนัส  สุโขทัย  64000 (055) 613-231  
ชัยแสงฟาร์มาซี (อีเล็คทรอนิคส์ 84) 263 ถ.จรดวิถีถ่อง  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 (055) 611-994  
โชคชัยอีเล็คทริค  
( ศรีสัชนาลัย )
419/6  หมู่ที่ 2  ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย  64130 (055) 673-022
(09) 960-5956
(055) 673-102
สิงห์บุรี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ไพศาลอิเล็คทรอนิคส์ 155/51 ถ.สุจิตรานุรักษ์ ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี  16000 (036) 512462
(036) 512880
 
 
อยุธยา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ท่าเรือ อีเลคทรอนิคส์ 439/54 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ  อยุธยา  13130 (035) 222-567
(035) 222-568
(035) 341781
(035) 222-568
โชคเจริญอีเล็คโทรนิคส์ 137/19-20 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 081-921-8290  
พิจิตร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
วินัยซาวด์ 48 ถ. รัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะพานหิน พิจิตร  66110 (056) 662-287
(056) 623-936
 
 

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้