ตัวแทนจำหน่าย ภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้

นครปฐม
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
โพธิ์ทอง อีเล็คทรอนิคส์ 17 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง นครปฐม 73000 (034) 251-958 (081) 995-9230  
ราชบุรี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอกพงศ์ 251/198 ถนนราษฏรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000 (032) 337-438, 314-880 (032) 321-268
สนอิเล็คโทรนิคส์ 135-141 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (032) 201-393 (032) 201-813
สุพรรณบุรี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
สุวัฒน์แอร์ ร้าน 281/2-3 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 (035) 551-164, 564-388  
อู่ทองอิเล็คทรอนิคส์ 310 ตรงข้ามทวีศิลป์คัลเลอร์แลป ตลาดอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72000 (035) 505-456  
ธ.สาธิต ซาวด์ 15/2 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 (035) 500-922, (086)-163-8838
(081) 705-0536
 
รัตนชัยอีเล็คโทรนิคส์ 
( สุพรรณบุรี )
45 ถนนขุนไกร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 (035) 502-562, 500-403
(081) 618-4920
(035) 511-264
ปรีชาโทรทัศน์ - การไฟฟ้า 49/2-4 หมู่ 5 โคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (035) 587-455, (089) 995-9437  
บ้านหม้ออิเล็คทรอนิคส์ อู่ทอง 771 หมู่6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี72160 (081) 382-9506  
พรชัยอีเล็คโทรนิคส์อู่ทอง 20 หมู่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบล อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 (056) 209-7568, (089) 158-7393  
รัตนชัย (การไฟฟ้า) 45& ถนนขุนไกร ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 (035) 502-562, 500-403
(081) 618-4920
 
สมุทรสาสงคราม
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
พรชัยอีเลคโทรนิค 519/21-22 หลังโรงแรมอลงกรณ์ 1 ตลาดเพชรสมุทร แม่กลอง สมุทรสงคราม 75000 (034) 712983,  (081) 347-8408  
วงษ์อนันต์โทรทัศน์ 544/17 ถนนเกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอเมือง สมทุรสงคราม 75000 (034) 711690  
เอส.พี อีเล็คทรอนิค 518/17 ถนนเกษมสุขุม ตำบลแม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 (034) 711-543  
อุทัยธานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บ้านไร่อิเล็คทรอนิคส์ 370 เยื้อง ธ.ก.ส. ตลาดบ้านไร่ อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61000 (056) 539-050, (056) 539-502
(081) 785-3737
 
นครไฮเทค 90/23 ถ.เติบศิริ  ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 (056) 524-884 (056) 511-873
อ่างทอง
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ลำโพงบ้านหม้อ (อ่างทอง) ร้าน 12/25 ตลาดสุวพันธ์ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง อ่างทอง 14000 (035) 626-279, (081) 694-3420
(089) 808-3221
 
อยุธยา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
โชคเจริญอีเล็คโทรนิคส์ 137/19-20 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 081-921-8290  
 

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้