Products

ตู้ลำโพงพลาสติก 4 นิ้ว

ตู้ลำโพงพลาสติก 4"

รุ่น : ZEN-4
วัสดุ : พลาสติก สีดำ
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง พร้อมแอมป์ขยายใน 110 - 230V/ AC/ 50Hz
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กรวยกระดาษ ขอบโฟม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 1 นิ้ว KPT
  : แม่เหล็กขนาด 4.4 Oz       เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS       กำลังขับ 125 W
  : ความถี่ตอบสนอง 80 Hz-18000 Hz       ความไวตอบสนอง 87dB/W/M
  : ขนาดกว้าง (140+100)Xลึก130Xสูง200 ม.ม.
     
ตู้ลำโพงพลาสติก 4"

 

รุ่น : PA-4B/W (HIN-4B/W)
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”  แบบ 2 ทาง สีดำ/ขาว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
  : แม่เหล็กขนาด 8 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 150 W
  : ความไวตอบสนอง 94±2 dB/W/M
  : ความถี่ตอบสนอง 40 Hz-20000 Hz
     
     
ตู้ลำโพงพลาสติก 4"

รุ่น : ZIN 4
วัสดุ : พลาสติก สีดำ
รายละเอียด : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4" แบบ 2 ทาง
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1.25" โดม
  : แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
  : อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
  : กำลังขับ: 200 W
  : ความถี่ตอบสนอง: 40 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M
  : ขนาด: กว้าง 140Xลึก105Xสูง185 ม.ม.
     

ลำโพงตู้ 4" | 5" | 6" | 8" | 12" | 15"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:  ดอกลำโพง 4 นิ้ว | ลำโพงทวีสเตอร์กลม | ลำโพงทวีสเตอร์เปียโซกลม | ว้อยส์ลำโพง | ตัวยึดลำโพง

Download File: EXCEL | PDF