Products

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8 นิ้ว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" CCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่น : CC-K8A
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทวีสเตอร์ 2 ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 400 W
  : ความถี่ตอบสนอง: 20000 Hz-35000 Hz
  : ความไวตอบสนอง: 92dB+2dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
 
ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" CCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่น : CC-K8B
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทวีสเตอร์ 2 ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 400 W
  : ความถี่ตอบสนอง: 20000 Hz-35000 Hz
  : ความไวตอบสนอง: 92dB+2dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
 
ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" CCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่น : CC-K8C
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8"x2 ตัว ทวีสเตอร์ 3"x2 ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 4 OHMS
  : กำลังขับ 450 W
  : ความถี่ตอบสนอง: 40000 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง: 92dB+3dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
 
ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" CCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่น : CC-K8D
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทวีสเตอร์ 2 ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 400 W
  : ความถี่ตอบสนอง 20000 Hz-35000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 92dB+2dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
 
ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" CCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่

: CC-K8E
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8”  ทวีสเตอร์ 3”x 2” ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 4 OHMS
  : กำลังขับ 400 W
  : ความถี่ตอบสนอง 40000 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 92dB+3dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" DECCON

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รุ่น : CC-K8K (DC-292)
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ทวีสเตอร์ 2 ตัว
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 250 W
  : ความถี่ตอบสนอง 20000 Hz-35000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 92dB+2dB
  : ขนาดกว้าง42Xลึก25Xสูง28 CM
     
 

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" | 10"

Download File: EXCEL | PDF