Products

ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง

ฐานยึดตู้ลำโพง
  รุ่น : LK-303
รายละเอียด : พลาสติก
  : ขนาด:194x112 ม.ม.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น   LK-302-1B (SA-004)
รายละเอียด   เหล็ก
    ขนาด: 140 ม.ม.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
  รุ่น : SW-20
รายละเอียด : เหล็ก
  : ขนาด: 120x246 ม.ม.
  : ขนาด(ฐานรอง): 150 - 290 ม.ม.
  : ก้านยึดยาว: 340 ม.ม.
  : รับน้ำหนักสูงสุด: 20 ก.ก.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น   LK-302B (SA-003)
รายละเอียด   เหล็ก
    ขนาด: 140 ม.ม.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
  รุ่น : SW-7
รายละเอียด : เหล็ก
  : หมุนได้ 180 องศา
  : ขนาด: 246x120 ม.ม.
  : เส้นผ่าศูนย์กลางคอสวม: 35 ม.ม.
  : รับน้ำหนักสูงสุด: 30 ก.ก.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น   SW-23
รายละเอียด   เหล็ก
    ขนาด: 400 ม.ม.
    ขนาด(ฐานรอง): 100x180 ม.ม.
    ก้านยึดยาว: 280 ม.ม.
    รับน้ำหนักสูงสุด: 20 ก.ก.
     
 
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น : SW-18-S
รายละเอียด : เหล็ก  ปรับความสูงได้
  : หมุนได้ 180 องศา
  : ก้านยึดยาว: 495 ม.ม.  ขนาด: 525 ม.ม.
  : เส้นผ่าศูนย์กลางคอสวม: 35 ม.ม.
  : รับน้ำหนักสูงสุด: 2.5 ก.ก.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น   SW-18
รายละเอียด   เหล็ก หมุนได้ 180 องศา
    ขนาด: 525 ม.ม.
    ก้านยึดยาว: 495 ม.ม.
    เส้นผ่าศูนย์กลางคอสวม: 35 ม.ม
    รับน้ำหนักสูงสุด: 3 ก.ก.
     
       
ตัวยึดตู้ลำโพงติดผนัง
รุ่น : SA-006 (F-512)
รายละเอียด : เหล็ก
  : ขนาด: 250 ม.ม.
     
 

Download File: EXCEL | PDF