Products

ตัวยึด ทีวี

ตัวยึด ทีวี
รุ่น : TV-3W
 รายละเอียด : เหล็ก แบบติดผนัง
  : หมุนได้ 360 องศา
  : ก้านยึด: ยาว 50 ซ.ม.
  : ขนาด: 54-61x60-80 ซ.ม. (20"-29")
     
 
ตัวยึด ทีวี
รุ่น   TV-5C
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดเพดาน
    หมุนได้ 360 องศา
    ก้านยึด: ยาว 48-81 ซ.ม.
    ขนาด: 54-61x60-80 ซ.ม. (20"-29")
     
    
ตัวยึด ทีวี
รุ่น   LC-17 (LCD-17)
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง หมุนได้ 360 องศา
    ปรับมุมได้: 180 องศา
    ก้านยึด: ยาว 410 ซ.ม.
    ขนาด: 44x200 ซ.ม. (17"-21")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 20 ก.ก
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC-19 (LCD-19)
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง หมุนได้ 360 องศา
    ปรับมุมได้: 180 องศา
    ก้านยึด: ยาว 410 ซ.ม.
    ขนาด: 85x230 ซ.ม. (17"-21")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 20 ก.ก
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC-9 (LCD-9)
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดเพดานและผนัง หมุนได้ 360 องศา
    ปรับมุมได้: 20 องศา
    ก้านยึด: ยาว 800-1050 ม.ม.
    ขนาด: 800x510 ม.ม. (30"-50")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LCD-7
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 20 องศา
    ขนาด: 800x510 ม.ม. (30"-50")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC-6 (LCD-6)
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดเพดานและ ผนัง
    ก้านยึด: ยาว 525-825 ม.ม.
    ขนาด: 750x510 ม.ม. (32"-63")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LCD-60B / 60S / U60B
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 15 องศา
    ขนาด: 750x510 ม.ม. (30"-50")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC-8 (LCD-8 / U8)
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง
    ขนาด: 750x510 ม.ม. (32"-63")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LCD-70 / U70
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 20 องศา
    ขนาด: 750x510 ม.ม. (32"-63")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LCD-N7B / N7S / UN7B
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 20 องศา
    ขนาด: 750x510 ม.ม. (32"-63")
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC 22-42
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 10 องศา
    ขนาด: 240x510 ม.ม. (22”-42”)
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC-5
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 15 องศา พร้อมระดับน้ำ
    152x343 ม.ม. (17”-37.5”)
    รับน้ำหนักสูงสุด: 75 ก.ก.
     
    
ตัวยึด ทีวีLCD
รุ่น   LC1
รายละเอียด   เหล็ก แบบติดผนัง ปรับมุมได้ 15 องศา หันซ้าย – ขวาได้, ขายืดได้ 39 ซม.
    152x343 ม.ม. (14”-32”)
    รับน้ำหนักสูงสุด: 30 ก.ก.
     
    
ตัวยึด VCD
รุ่น   VCD-1
รายละเอียด   ขยายได้: สูง 50 ซ.ม.
    ขนาด: 14.5x15 ซ.ม.
     

Download File: EXCEL | PDF