ตัวแทนจำหน่าย ภาคใต้

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้

กระบี่
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เหนือคลองอิเล็คทรอนิคส์ 245/3 ม.2  ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่   81130 (075) 636-133  
(089) 877-0735
 
ร้าน วิรุจเทรดดิ้ง 94/2 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่   81000    
ร้านชัยวิวัฒน์ 30 ถ.มหาราช ซ.6 ( พัฒนา )  ต.ปากน้ำ อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 (075) 611-671  
ศรีตรังอิเลคทรอนิคส์ 31-31/1  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ำ อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 (075) 622-199 (075) 621-500
อาร์ซี อิเล็คทรอนิกส์ 94/3  ถนนมหาราช  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   81000 (075) 624-131  
ชุมพร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ประเสริฐอีเล็คโทรนิคส์ 212/3-4 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 (077) 502-227
(081) 080-8806
 
ประพันธ์วิทยุ 208 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 (077) 501-343 (077) 571-727
ตรัง
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ซาวด์เซ็นเตอร์ 40 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 (075) 218 514  
พงษ์โทรทัศน์ 1/2 ถ.ท่าถลางกลาง (สี่แยกท่าจีน) อ.เมือง  ตรัง  92000 (075) 219-953  
นครศรีธรรมราช
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
นครอิเล็คทรอนิคส์ 1295/5  ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 (075) 344-034
(075) 340-352
(075) 344-034
สหวิทยุ (น้องชาย) 1259/3 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 (075) 345-408
(075) 318-611
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นครวิทยุ-โทรทัศน์
914 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 (075) 356-264  
นราธิวาส
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ซาวด์สตาร์วิทยุ 11 ถ.ประชาสำราญ    อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 (073) 612-048
(073) 612-473
(073) 612-546
มุสลิม อีเล็กโทรนิค 179  ถ.ประชาวิวัฒน์   อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 (073) 612-456 (073) 613-047
ร้าน รานินทร์ ทีวี 161 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส   96000 (073) 511-263
(081) 609-9513
(073) 531-095
ประจวบคีรีขันธ์
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ดีดี อิเลคทรอนิคส์ 26/7-8  หมู่ 6  ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  77130 (032) 672-120  
ยนตร์ชัยอิเล็กทรอนิกส์ 200/2  ม. 2  ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120 (032) 622-448
(081) 857-1717
(032) 622-449
อ.อีเล็คโทรนิคส์ 91-93 ถ.สละชีพ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์  77110 (032) 601-423  
ปัตตานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอเซียอีเล็คทรอนิกส์ 162  ถ.ฤาดี  ต.อาเนาะรู อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 (073) 310-025  
พังงา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จรูญภัณฑ์กิจ (ข้างโรงแรม
หลักเมือง 2)
538/3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัด พังงา  82000 (076) 412-097
(081) 894-2291
 
พัทลุง
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เสียงสี ร้าน 82/3 หมู่ที่ 1 ถนนสมพรอุทิศ 1 ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง (074) 695-612  
ก.อีเลคทรอนิคส์ 289/1  ถ.รามเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง (074) 626-992  
สยามวิทยุ-โทรทัศน์ 28 ถ.ราเมศวร์ (ข้างธนาคารทหารไทย) อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000 (074) 613-208  
ภูเก็ต
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จรัลเครื่องเหล็ก และไฟฟ้า 54/4-5 /14-16  ถนนอ๋องซิมผ่าย อำเภอเมือง  ภูเก็ต  83000 (076)222-979
(075)-217-372
 
ยะลา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอเชียอีเล็คโทรนิค 52 ถ.ยะลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 213-065  
เอเชียอีเล็คโทรนิค 52 ถ.ยะลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 213-065  
ไฮเทคซาวด์ 15 ถ.รวมวิทย์ อ.เบตง จ.ยะลา  95110 (073) 231-478  
คลังอีเล็คโทรนิกส์ 558 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 214-735  
คลังอีเล็คโทรนิกส์ 558 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 214-735  
ระนอง
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
นครพัฒนา ร้าน 26/9 ถนนรวงราษฏร์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง (077)825-894 (01)326-4538  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดระนอง 15/5 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง   85000 (077) 862-024 (077) 862-025
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี. ที.  
อีเล็กทรอนิกส์
321/1-2  ถ.เรืองราษฎร์    ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 (077) 823,404 (077) 826-333
สงขลา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 1/1 ถ.ประธานอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   90110 (074) 232 436  
ร้าน สมพงษ์วิทยุ โทรทัศน์2 163/9 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 (074) 246-105  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัย เอเชียวิทยุ โทรทัศน์ 133-135 นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 (074) 244-627
(074) 238-401
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เอ็น. เอ อีเล็คทรอนิคส์ 41/155 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 367-194  
เอ็นซีเค. อิเล็กทรอนิกส์  ( เอ็นซี. ) 19/6-7  ถนนเตาหลวง  อำเภอเมือง  สงขลา  90000 (074) 437-888  
โอห์มอิเลคทรอนิคส์ 154 ถ.นางงาม อ.เมือง จ.สงขลา  90110 (074) 312-153
(074) 441-747
 
สุราษฎร์ธานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ไพศาล 2 อำเภอพูนพิน  สุราษฎร์ธานี  84130 (077) 312-068  
ไมโครเทค 135/1 ถ.บ้านดอน อ.เมือง สุราษฎร์ธานี  84000 (077) 272-609  
สาธิตวิทยุ 4 ถ.เปรมจิตประชา  ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 (077) 272-756 (077) 285-796
อีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 40/7  ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 (077) 286-596-7 (077) 286-527
ยะลา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
คลังอีเล็คโทรนิกส์ 558 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 214-735  
เอเชียอีเล็คโทรนิค 52 ถ.ยะลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยะลา  95000 (073) 213-065  
ไฮเทคซาวด์ 15 ถ.รวมวิทย์ อ.เบตง จ.ยะลา  95110 (073) 231-478  
นครศรีธรรมราช
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
นครอิเล็คทรอนิคส์ 1295/5  ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 (075) 344-034 (075) 340-350
ปัตตานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เอเซียอีเล็คทรอนิกส์ 162  ถ.ฤาดี  ต.อาเนาะรู อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 (073) 310-025  

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้