ตัวแทนจำหน่าย ภาคอีสาน

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้

ขอนแก่น
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ช.ศิลป์อิเลคทรอนิคส์ 60/1  หมู่ 4  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 (043) 239-432
(043) 243-341
(043) 239-432
ช.ศิลป์วิทยุ-การไฟฟ้า 345-351  ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.ขอนแก่น  40000 (043) 236-598
(043) 244-438
 
แสงไทยวิทยุการไฟฟ้า 69/9-10  ถ.สุนทรพิพิธ อ.ชุมแพ ขอนแก่น  40130 (043) 311-288 (043) 312-853
วิชัยวิทยุ การไฟฟ้า 236-238 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 (043) 237-569  
เพชรพลาซ่า 46/13-14  ถนนประชาสโมสร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น (043) 242-715
01-954-676
06-634-8761
 
คิงส์อีเล็คทรอนิคส์ 161/21-22  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   40000 (081) 661-9491
(043) 243-848
(043) 347-614
(043) 239-203
ชัยภูมิ
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เจริญเกียรติเทรดดิ้ง 336/122 ถ.หฤทัย อ.เมือง  ชัยภูมิ  36000 (044) 812-147  
ธนายง ศูนย์บริการ 632/1-2ก. ถ.ราชทัณฑ์ อ.เมือง  ชัยภูมิ  36000 (044) 811-555
(01) 879-8182
 
ฮั่วฮงอีเล็คโทรนิค 185 ก.  ถ.ยุติธรรม  ซอย 2 อ.เมือง  ชัยภูมิ  36000 (044) 811-857 (044) 821-794
วรวุธ  พินิจมนตรี 42 หมู่2 (สวนอาหารทุ่งทองเนื้อย่างเกาหลี)ต.ผักตัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 089-713-3354  
ธนชัยอีเล็คโทรนิคส์ 107/ 87 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 (044) 811-563
(044) 830-623
(044) 830-598
นครพนม
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กระจาย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 814/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 (042) 511-265
(042) 513-132
(042) 520-333
เจริญสุขการไฟฟ้า 316-318 ถ.บำรุงเมือง อ.เมือง  นครพนม  48000 (042) 520871 511-225
สมบูรณ์การไฟฟ้า-อะไหล่ 104  ถ.นิตะโย อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 (042)511-811 (042) 522-545
นครราขสีมา
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
แชมป์อิเล็คทรอนิคส์ 110  ถ.มุขมนตรี  (ติดโรงแรมฟ้าสาง)  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 (044) 273-502 
(01) 470-7127
(044) 341-093
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัย
อีเล็คโทรนิคส์โคราช
468  ถ.ประจักษ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 (044) 251-692
(044) 242-412
 
ชัยอีเล็คโทรนิคส์ 81/24  ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 (044) 244-734
(042) 245-824
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรออดิโอ แอนด์ วีดีโอโคราช 192/1 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (044) 243-044  
แสวงอะไหล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น 90/7-8 ถ.ประจักษ์ ( หน้า ร.ร.รวมมิตรวิทยา ) อ.เมือง  นครราชสีมา  30000 (044) 259-298
(042) 251-661
(044) 252-807
ร้าน อนันต์ซาวด์ 146148150  ถ.สุรนารี  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 (044) 246-638
(042) 251-467
(081) 593-8222
(044) 251-467
บุรีรัมย์
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บริษัท สิริ บุรีรัมย์ จำกัด 2/99 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 (044) 625-744-5 (044) 625-746
จึงเฮงฮวด 7-9/1 สุนทรเทพ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม 31000 (044) 610-152  
ร้านชัยออโต้แอร์ 33/17 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000 (044) 612-802  
มหาสารคาม
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
อ.อุปกรณ์ เครื่องเย็น 145  ถ.นครสวรรค์  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 (043) 711,138
(043) 722-724
 
ยโสธร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
สมจิตวิทยุ 17-19 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 (084) 038-0731
(045) 711-283
(045) 714-484
(045) 715-515
นนท์อีเล็คโทรนิคส์ 29  ถนนประชาสัมพันธ์  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   35000 (045) 720-200  
ร้อยเอ็ด
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ร้อยเอ็ดอิเล็กทรอนิกส์ 508/8 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   45000 (043) 512-706  
บริษัท กมลเคเบิลทีวี จำกัด 7/6 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (043) 512-706 (043) 520-398 (043) 512-706
ศูนย์บริการอะไหล่แท้เสียง
ไทยแลนด์
181  ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000 (043) 512-472 (043) 519-052
สยามโกลบอลเฮาส์  (คุณอั๋น) 232 หมู่ 7 ต.รอบเมือง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 043-527222-6 (086-632-1888)  
เลย
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บุญศิริเมืองเลย
51/1 ถ.เสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย   42000 (042) 833-830-2 (042) 833-835
เจริญเครื่องเสียง 17-18 ถ.เอื้ออารีย์ ตรงข้ามธ.กรุงไทย อ.เมือง  เลย  42000 (042) 811845  
บี.อาร์. อีเล็คโทรนิค 51/4 ถ.สถลเชียงคาน อ.เมือง  เลย  42000 (042) 812943  
ไพศาลโทรทัศน์-วิทยุ 32/2 ถ.เจริญรัฐ อ.เมือง  จ.เลย  42000 (042) 811-186
(042) 811-168
 
ไฮตรอน หจก. 82/13 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง  เลย 42000 (042) 832-194  
สกลนคร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กินรี  ( สกลนคร ) 1324/15, ถนนรอบเมือง, อ.เมือง จ.สกลนคร, 47000 (042) 714-690
01-544-5766
 
เจ แอนด์ เอ บจก. 1831/6  ถนนรัฐพัฒนา  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   47000 (042) 717-011-2
(01) 544-5766
(042)717-012
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.รุ่งเรืองทรัพย์ 1831/6 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 081-545-1678  
ธนพนธ์อีเล็คโทรนิคส์ 1685/5-6 หมู่14 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร   47000 (042) 711-291
(042) 714-893
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 1743/2 ถ.ประชาราษฏร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  47000 (042) 714-274  
ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์ 1508/5 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 (042) 711-333
(042) 732-831
(042) 732-833
มีจงมี อีเล็คโทรนิคส์ 1720/5-6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 (042) 712209  
อุดมชัยโทรทัศน์ 1743/22  ถ.ประชาราษฏร์ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 (042) 711-185 (042) 717-099
สระบุรี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
รุ่งเรืองวิทยุ-โทรทัศน์ 260 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียง อำเภอเมือง  สระบุรี  18000 (036) 221721 (036) 220-253
เจริญวัฒณา 53/1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองจ.สระบุรี 18000 036-211960036-315056  
สุรินทร์
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เสียงไพศาล 314-318 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 (044) 512-404
(044) 512-192
(044) 514-430
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทค
นิคสุรินทร์  (ศรชัย)
819 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (044) 521-455, 
(089) 844-4604
(044) 539-240
อุดรธานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
มาสเตอร์ซาวด์ 73/18   ถ.อุดรดุษฎี   อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 343-949 (042) 211-929
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเอี่ยมเส็ง 244/4 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (042) 246-402-5 (042) 246-413
ชัยศิลป์โทรทัศน์ (สาขา 1) 189-190  ถ.ประจักษ์   ต.หมากแข้ง อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 223-450
(042) 246-094
(042) 343-674
ชัยศิลป์โทรทัศน์ 45-47 ถ.อุดรดุษฎี  ต.หมากแข้ง อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 223-450  
สมศักดิ์อีเล็คโทรนิคส์ 178/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 (042) 241-111  
สัญญามิตรอีเล็กทรอนิกส์ 19/14-15 ถ.อุดรดุษฎี  ต.หมากแข้ง อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 241-565
(042) 343-136
(042) 343-137
สากลอีเล็คโทรนิคส์ 135/81-82  ซ.ประชาสันติ  ถ.นิตโย  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 323-791
(081) 592-9540
(042) 244-220
แสงฟ้าโทรทัศน์ 120/1-2 ถ.ประจักษ์  อุดรธานี  41000 (042) 221-823  
อุบลราชธานี
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ร้านนิวเทคนิคคอมพิวเตอร์ 108,110 ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   34000 045-245517-8  
เรืองทวี 53 ถ.เกษมสุข ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 (045) 321-053
(045) 266-832
 
ศิริยุทธวิทยุ-โทรทัศน์ 208 ถ.พลแพน อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 (045) 241-065  
สยามซาวด์ 367 ถ.เกษมสุข  อ.วารินชำราบ  อุบลราชธานี  34190 (045) 269-914
(045) 322-027
(045) 252-394
อุบลสายฟ้า 224-226 ถ.อุปลีสาน อ.เมือง  อุบลราชธานี  34000 (045) 264-469 (045) 250-496
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลแสงฟ้า
อีเล็คโทรนิคส์
266 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี   34000 (045) 255313
(045) 241094
(045) 241-411
อุบลฯ แสงถาวรอีเล็คโทรนิคส์
การไฟฟ้า  ห.จ.ก
616365 ถ.อุบลศักคิ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 244-525-07 (045) 245-907
วิษณุภาพยนตร์ 040  ถนนวารินพิบูล  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   34190 (045) 321-283  
ไมโครเทค ( นิวเทคนิค ) 230-232 ถ.พรหมราช อ.เมือง  อุบลราชธานี  34000 (045) 245-517
(045) 252-131-2
 
ศรีสะเกษ
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ปอ อีเล็กทรอนิกส์ 1027/8-9  ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 (045) 616352  
มุดาหาร
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 88 ถ.ตาดแคนพัฒนา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร (042) 632-894  
หนองคาย
ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ร้านแสงทองอีเล็คโทรนิคส์ 69/2 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    

ตัวแทนจำหน่าย กทม./ปริมณฑล | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้